Vad hände vid Enhets splittring 2015?

Denna blogg är skapad av några medlemmar som har lämnat partiet och vill ge information om vad som hände 2014-15 då partiet splittrades. Det finns många detaljer som inte tagits med, men detta är ett försök till en kortfattad beskrivning av vad som skedde i stora drag. Vill du veta mer eller har några frågor/synpunkter, vänligen hör av dig i ett privat meddelande till oss.

Observera att detta absolut INTE är någon slags hat-sida mot partiet. Vi har inget emot dem som är med i eller stöttar partiet, det är var och ens val. Vi vill bara informera om vad som skett. Sedan får var och en dra sina egna slutsatser.  

Enhet bildades 1990 och betraktades i alla år som ett ”New Age”-parti. I valet 2010 fick man endast ca 630 röster och då talade vissa om nedläggning av partiet. Men istället togs det nya tag och partiet försökte förnya sig och ta ställning i en rad politiska frågor och på så sätt skapa ett riktigt politiskt parti som tog aktiv del i samhällsdebatten och på så sätt attraherade fler.

Vi var flera som denna tid drogs till Enhet för att vi tyckte det saknades ett bra politiskt alternativ. Vi upplevde att Enhet hade många bra visioner i kombination med en ”andlig” grundsyn, dvs att människan är mer än bara kropp och sinne och har djupare behov än bara de materiella.

Mellan 2011-2013 skapades ett partiprogram, ny hemsida och partiet började kommunicera den nya politiska profilen på sociala medier och andra kanaler. Snabbt växte partiet från ca 150 medlemmar 2010 till drygt 1000 medlemmar vid valet 2014. Enhet hade medvind och lockade personer från olika håll.

Konflikterna började i styrelsen vintern 2014 då ett av de dåvarande språkrören (Krister) skrev en motion om att Enhets blivande riksdagskandidater skulle följa partiprogrammet (där det stod att arvodet för riksdagsledamöter i Sveriges riksdag ska sänkas) och själva avstå en del av detta höga arvode om de blev invalda i riksdagen. Det blev en uppslitande konflikt som aldrig löstes.

Det visade sig alltmer att vi plötsligt var mycket splittrade i flera viktiga frågor – flera i styrelsen (och andra medlemmar) talade öppet om att vi skulle legalisera knark (i första hand cannabis men många ville legalisera all narkotika och även prostitution), förnekade människans påverkan på klimatet (så kallad ”klimatförnekelse”), spred konspirationsteorier om t ex ”Chemtrails”, ”Illuminatis”, ”NWO” osv. Vi är många som upplevde att Enhets forum på Facebook spammades med dessa typer av material samt av personer som ville legalisera knark. Personer som ville ta över Enhet och utnyttja det till sin plattform. Flera av dessa personer tog sig också in i partiets styrelse och arbetsgrupper.

I Juni 2014 var det val till EU och Enhet beslöt att ställa upp för första gången. Det skapades en valkampanjs-grupp som skulle ta fram ett valmanifest, både till EU-valet och riksdagsvalet samma år. Trots att Enhet i sitt partiprogram tydligt sa att klimatförändringarna existerar och är ett resultat av människans utsläpp av växthusgaser lyckades personer i gruppen och styrelsen att stryka bort de föreslagna texterna som berörde detta. Detta också trots ett tidigare styrelsebeslut som sa att just klimatfrågan skulle vara en av partiets tre prioriterade frågor i valet.

Men när en medlem i gruppen protesterar svarar Jens som titulerar sig som ”expert” i gruppen: ”Jag hör att Du är en ivrig anhängare av klimatkrisen. Men även om toppstyrda media inte lämnat utrymme åt dem av politiska skäl, så är det ett faktum att detta är ett högst kontroversiellt ämne. Det finns ett stort antal bland de högst kvalificerade, kunniga och erfarna vetenskapsmännen inom området som har en motsatt uppfattning, både när det gäller om vi verkligen är på väg in i global värmebölja, och om mänsklig aktivitet har någon märkbar effekt på klimatet. Eftersom vi anser att kontroversiella ämnen bör undvikas så långt möjligt för att inte splittra partiet i valrörelsen, har vi valt att inte ta upp detta ämne på det sätt som Du förordar”. Styrelsen gick sedan på denna linje och formuleringarna om klimathotet ströks.

Innan valet 2014 hölls motsättningarna dock i schack och det var framförallt i styrelsen eller vissa arbetsgrupper som dessa blev tydliga. Några personer i styrelsen började redan på sommaren innan valet smida planer på att utesluta partiets språkrör Krister (som själv valt att inte längre sitta i styrelsen pga överbelastning och växande motsättningar). Han hade i Enhets diskussionsforum tydligt motsatte sig legalisering av knark och prostitution, förnekelsen av klimatförändringarna, konspirationsteorier osv. Kuppmakarna fick med sig flera andra i styrelsen och Krister blev deras huvudoffer då han också tydligt sa vad han tyckte om en del av styrelsens odemokratiska beslut och arbetsmetoder (t ex att alla styrelsens protokoll skulle vara hemliga för medlemmarna, samt att ändringar gjordes i partiprogrammet utan medlemmarnas vetskap).

Som vanlig medlem hade det säkert gått bra att vara kvar, det var ju många som delade hans åsikter i partiet – men att ha ett språkrör som öppet sa emot om dessa saker (och som dessutom stod som första namn på partiets valsedel till riksdagsvalet 2014) blev för mycket för dem som ville ta över och förändra Enhet, och som nu kände att de var på god väg att göra det.

Stämningen och motsättningarna i styrelsen blev under denna tid allt sämre och två av styrelseledamöterna hoppade av styrelsen, bland annat partiets ena språkrör Agneta. Hon hoppade även av som språkrör innan valet. Men hon fick inte med egna ord informera medlemmarna i partiets månadsbrev (till medlemmarna) om hennes beslut och orsaken till det. Hennes inskickade text redigerades och censurerades av styrelsen – utan hennes vetskap! När texten nådde medlemmarna var de kritiska formuleringarna ändrade… Om det kan du läsa här.

Kuppmakarna i styrelsen började då i hemlighet att skapa planer på att utesluta det andra språkröret som nu stod i vägen för deras planer. Man började sammanställa en lång rad lögner för att på så sätt skulle kunna motivera en uteslutning av honom ur partiet.

Men även andra underliga saker skedde under denna tid. 6 dagar innan valet skickar t ex styrelsen ut ett pressmeddelande om att Pernilla Hagberg från Miljöpartiet hade värvats av Enhet och nu ställer upp för Enhet i Vingåkers kommun. Detta förvånade flera medlemmar då Pernilla hade gjort många kontroversiella uttalanden i media. Dessutom hade det inte skett några pressmeddelanden om alla andra personer som ställde upp för Enhet lokalt, vilket skedde i många kommuner inför valet.

Pernilla Hagberg hade gjort sig känd som en Miljöpartist som hade gjort flera mycket kontroversiella uttalanden. Det handlade framför allt om ”Chemtrails”, en teori att Amerikanska myndigheter (CIA/NSA) sprider ut gifter över Sveriges befolkning från flygplan och att Svenska SMHI är en del i den konspirationen. Här är en video där Pernilla intervjuas i SVT om dessa saker: https://www.youtube.com/watch?v=ON4RP97k3eU
Naturligtvis är det fritt att tro och tycka vad man vill. Men vi var flera som undrade varför hon lanserades av styrelsen just innan valet.

Ett brev skrevs då till styrelsen från några personer med förtroendeuppdrag i Enhet. Det kan du läsa här.

Ingen hade träffat henne och det enda vi visste om henne var att hon var en person som gjort sig känd i Sverige genom sina mycket kontroversiella konspirationsteorier och mer eller mindre blivit bort-tvingad från mp. Men styrelsen slog bort all kritik och oro som uttrycktes i skrivelsen. Man hade ingen förståelse för oron att Enhets som parti skulle förknippas med dessa saker.

Valet 2014 blev en stor framgång för Enhet som ökade med ca 1000%. Partiet fick ca 6300 röster och blev då det tredje största partiet utanför riksdagen. Men efter valet blossade motsättningarna upp i partiet på allvar. I partiets forum på Facebook (i en internt grupp för medlemmarna och i en öppen grupp för alla) gick debatterna höga och stämningen blev allt hätskare.

I hemlighet jobbade styrelsen samtidigt på sitt dokument med att samla anklagelser mot språkröret Krister. Detta utan att ta kontakt med honom en enda gång för att föra en dialog eller ställa frågor om de anklagelser som riktades mot honom! Allt detta skedde alltså i det fördolda. I styrelseprotokollen från denna tid finns heller inga beslut tagna om detta arbete att utesluta det ena språkröret – här valde alltså styrelsen att bryta mot partiets stadgar och ta beslut som inte protokollfördes. Alla beslut ska självklart protokollföras i alla organisationer, så att medlemmar och revisorer ska kunna följa besluten.

Nu är vi framme i december 2014. Socialdemokraterna och mp som hade bildat regering kom i en regeringskris och utlyste ett nyval till mars 2015. Enhets styrelse blev då eld och lågor och trodde på allvar att Enhet skulle kunna komma in i riksdagen vid nyvalet. Men naturligtvis inte med Krister som språkrör… Nu kände man sig tvungna att snabbt få bort språkröret till varje pris och då blev hotet om uteslutning den enda vägen. Då språkrören tillsätts av medlemmarna på årsmötet kan inte styrelsen eller någon annan avsätta dem. Därför beslöt nu styrelsen att istället utesluta språkröret för att på så sätt lyckas med ”kuppen” att avsätta honom.

I mitten av dec. slutade plötsligt hans enhet-mejl att fungera, alla inloggningar till hemsida/blogg etc var borta, och han var plötsligt borttagen som administratör från Enhets öppna grupp och Enhets Sida på Facebook. Detta utan någon som helst förklaring.
Han skriver då till de ansvariga i styrelsen 19/12:
”Jag kommer inte in på http://admin.enhet.se/temp/
och kan nu inte kolla om personerna är medlemmar som ansöker om interna gruppen. Senast idag kom en förfrågan som jag nu inte kan kolla o släppa in. Varför har jag blivit borttagen?
Mina 2 enhetsmail fungerar inte heller. Är de borttagna?? Mail som har skickats till mig har inte kommit fram.
Är också borttagen som administratör i Enhetsgruppen.
Är detta någon slags kupp?
Jag vill ha en förklaring genast.”

Men något svar kom aldrig!
Även flera månader innan detta skedde hade han märkt att styrelsen försökt undanhålla information för honom. T ex hade han inte ens fått mejl som har skickats ut till andra och som borde ha skickats till honom i egenskap av språkrör.

Krister kontaktades i mitten av december av två personer i styrelsen (Dominic och Martin) som på ett telefonmöte med honom 12/12 förklarade att styrelsen gav honom ett ultimatum: genast lämna alla sina uppdrag i partiet eller bli utesluten. Krister fick aldrig någon möjlighet att ha ett möte med styrelsen och diskutera anklagelserna. Krister fick samma kväll ett mejl från styrelsen med ett redan färdigskrivet brev som han skulle skriva under och som sa att han nu väljer att lämna alla sin uppdrag pga en omorganisering i partiet… Brevet skulle sedan skickats ut till medlemmarna där det skulle förespeglas att det var skrivet av Krister själv. Brevet kan du läsa här.

Ett lång dokument på 19 sidor med grova anklagelser riktade mot honom skickades också från styrelsen. Det var tydligt att styrelsen hade bestämt sig för att inte lyssna, kommunicera och försöka lösa konflikten – utan skrämma honom med hot om uteslutning och hoppas att han skulle vika ner sig. Man ville heller inte ha någon medling som är brukligt vid konflikter och som dessutom var föreskrivet i partiets stadgar att detta ska ske INNAN en ev. uteslutning av en medlem över huvud taget är möjlig. Detta var bara ett av flera brott mot partiets stadgar som styrelsen gjorde för att lyckas med sin kupp.

Många av anklagelserna i styrelsens dokument var direkta lögner medan andra saker existerade men var normala konflikter eller åsiktsskillnader, och inte någon anledning till uteslutning. De två tyngsta anklagelserna (som sedan lyftes fram inför årsmötet) var att Krister skulle ha manipulerat ett beslut på det extra årsmöte 2013, samt uteslutit en medlem ur en grupp på Facebook på grund av personens politiska åsikter. Inget av påståendena kunde beläggas med några bevis utan var rena lögnerna. Naturligtvis böjde han sig inte inför dessa hot utan publicerade istället hotbreven och anklagelserna på partiets medlemsforum till partiets medlemmar.

Då bröt totalt kaos ut i partiet. Vissa medlemmar ställde sig på styrelsens sida och litade fullt på dem, andra stödde Krister och blev oerhört upprörda över styrelsens odemokratiska metoder. Andra var förvirrade och tveksamma eller drog sig undan konflikten. Då Krister inte godkänt styrelsens ultimatum och dessutom ”läckt” information till medlemmarna om styrelsens ”arbetsmetoder” beslutade styrelsen snabbt (2014-12-21) att utesluta honom ur partiet. Uteslutningen stred alltså mot partiets stadgar då det tydligt står att medling ska ske innan uteslutning är möjlig. Någon sådan hade inte skett. Men även om stadgarna inte hade brutits så är det naturligtvis aldrig rätt att utesluta någon på falska anklagelser och dessutom inte låta personen ifråga försvara sig. Detta bryter mot all etik och allt rättstänkande.

Samma dag som uteslutningen skedde skickade styrelsen ut långa texter med anklagelser mot honom även i partiets öppna grupp på Facebook, trots att detta var en intern fråga i partiet. Den hade då nästan 10 000 medlemmar. Personer som alltså inte var med i partiet kunde alltså läsa om detta. Flera enskilda medlemmar regaerade mycket starkt och engagerade sig i att ta reda på fakta och skrev sedan brev till styrelsen. Här är några exempel:

Brev till styrelsen från Tonny M

Öppet brev till styrelsen

Kristers svar på anklagelserna – sammanfattning av W. Jakobsson

En jämförelse mellan uteslutningsparagrafen i två föreningars stadgar

Inget av dessa brev till styrelsen besvarades. Även fler brev skickades av andra medlemmar.

Styrelsen skickade däremot ut personliga mejl och brev till alla medlemmar där de anklagade Krister för ”bedrägligt” beteende, manipulation av årsmöte osv – alltså rena förtalskampanjen – men själv gavs han aldrig tillfälle att bemöta de anklagelserna till medlemmarna med ett enda ord!

Partiets tre revisorer protesterade naturligtvis mot uteslutningen. De krävde att uteslutningen skulle tas tillbaka och att styrelse inte skulle få ansvarsfrihet på årsmötet. Deras brev kan du läsa här.

Men istället för att ta åt sig av revisorernas kritik såg styrelsen detta brev som en ”krigsförklaring” som styrelsen uttryckte det, och kallade till ett extra årsmöte i februari 2015, där frågan om styrelsens ansvarsfrihet skulle avgöras. Detta utan att samtidigt ta upp själva konflikten som styrelsen hade startat med den felaktiga uteslutningen. Mötet lades dessutom på en helg då Krister pga sitt arbete inte kunde närvara. Många medlemmar protesterade mot mötet då det sågs som ett sätt för styrelsen att smita undan sitt ansvar och försöka dölja sina misstag.

Den rätta proceduren hade varit att låta den anklagade ge sin bakgrund och bemöta styrelsens anklagelser inför medlemmarna. Båda parter i en konflikt måste få komma till tals och ett möte ska förläggas till ett datum då både styrelse, den anklagade och revisorer kan delta. När alla fakta finns på bordet kan frågan om uteslutning tas upp. Därefter kan medlemmarna besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Nu gjorde styrelsen precis tvärt om.

Styrelsen hoppades på att få ansvarsfrihet genom att många medlemmar skulle tveka att rösta emot detta då det skulle resultera i att hela styrelsen skulle avgå och partiet helt stå utan ledning. Denna taktik från styrelsens sida lyckades också.

Dessutom spred personer i styrelsen ut andra illasinnade rykten om Krister till medlemmarna, rykten som vi inte ens vet vad de handlar om då personer inte ville tala om vad de fått höra. det var ”hemligt”, men tydligen ”mycket allvarliga” saker. Detta vet vi genom att en person i partiets valberedning skrev detta till valberedningens sammankallande – men hon vågade inte säga vad det var hon hade hört… eller av vem. Alltså antagligen någon riktigt grov anklagelse. Styrelsens dåvarande ordförande Sara tillfrågades också men hon vägrade svara. Att detta beteende från personer i en styrelse är något mycket allvarligt och helt oacceptabelt tror vi de flesta är överens om.

Revisorerna nämner också detta i sin rapport: ”Det har antytts att det finns andra, bakomliggande orsaker till uteslutningen av Krister men ovanstående är baserat på den information som vi revisorer har fått av styrelsen. Som vi ser det finns det inget skäl att kringgå stadgarna utifrån denna information, alltså kan uteslutningen ses som ogiltig och styrelsen är ansvarig för detta inför årsmötet. Om det finns information som undanhållits revisorerna, vilket vi naturligtvis inte vill tro, är detta ytterligare något som talar emot att bevilja styrelsen ansvarsfrihet”.
Hela den tidigare styrelsen har också polisanmälts för förtal.

Men det var tyvärr inte bara Krister som drabbades, många andra som ifrågasatte styrelsens metoder kände sig utsatta för trakasserier, utpressning och nätmobbning.

Det extra årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet, trots revisorernas uppmaning att inte göra det. Mötet blev kaotiskt och många upplevde sig överkörda av styrelsen och mötesordföranden. Det resulterade i en motion om att ogiltigförklara det extra årsmötet, som du kan läsa här.

Styrelse fick dock en anmärkning av det extra årsmötet där man menade att styrelsen skulle inleda en dialog med det uteslutna språkröret för att ta tillbaka uteslutningen. Detta gjordes också och ett möte hölls med ca 15 personer i mars. Det beslutades att ett avtal skulle skrivas mellan styrelsen och Krister och att uteslutningen därefter skulle tas tillbaka. I samtalet som följde mellan styrelsen och Krister, där avtalet skulle formuleras, ställde så styrelsen ytterligare krav (som inte hade tagits upp på mötet), t ex att Krister skulle lova att aldrig mer kritisera styrelsens beslut: ”att han under inga omständigheter tar upp, beklagar, kritiserar, angriper styrelsens och enskilda styrelsemedlemmars ageranden, som skett före det datum överenskommelsen gäller”. Detta kunde naturligtvis inte godtas, det strider dessutom mot Sveriges lag om yttrandefrihet! Så förhandlingarna sprack och uteslutningen kvarstod.

På det ordinarie årsmötet i April 2015 skedde åter en rad allvarliga brott mot stadgar och etik i Enhet av den dåvarande styrelsen.
Styrelsen hade utsett en ”neutral medlare” som inför medlemmarna skulle berätta vad som hänt innan omröstningen om uteslutandet. Det gjorde han med ord som t.ex. ”manipulerat” – allt han sa var den propaganda som styrelsen redan hade pumpat ut de senaste månaderna. Flera medlemmar efterlyste neutral information, men det gavs ingen. Krister själv hade inte fått någon kallelse till mötet. Han kunde heller inte närvara på grund av att han var bortrest i en vecka i sitt jobb. Han hade skrivit en text som försvarstal och även utsett en person som kunde läsa upp texten i hans ställe. Men det tillät inte styrelsen.

Partiets stadgar manipulerades återigen och detta gjorde att uteslutningen kunde genomföras. Enligt stadgarna ska det krävas 2/3-dels majoritet för att ett årsmöte ska kunna godkänna en uteslutning som har överklagats. Men styrelsen hävdade att stadgan istället skulle tolkas så att det krävs 2/3-dels majoritet för att kunna upphäva styrelsens uteslutning… Det blev väldiga protester på mötet, för det finns naturligtvis ingen organisation eller parti där det bara krävs 1/3-del av rösterna för att godkänna en uteslutning! En riktig vidrig rättsröta med andra ord.

Styrelsen angrep också valberedningen som hade lagt ett förslag om att hela styrelsen skulle bytas ut pga den rådande konflikterna, samt revisorernas rekommendation. Styrelsen yrkande till avslag för valberedningens förslag, vilket naturligtvis inte är en styrelses uppgift att ta ställning till. Som skäl för sitt yrkande angav de att valberedningen hade kommit med en egen verksamhetsplan i och med att de hade skrivit att det behövs en nystart för partiet, som motivering till att hela styrelsen skulle bytas ut.

Då allt detta stod klart och styrelsen dessutom beviljades ansvarsfrihet på årsmötet lämnade ett stort antal personer (uppskattningsvis ca 40%) årsmötet i protest. Majoriteten av revisorerna sa upp sina uppdrag och lämnade partiet, bland annat dess sammankallande Hanna Cederholm. Många medlemmar valde att lämna in en skriftlig reservation till årsmötet. Den finns att läsa här.  Styrelsen vägrade att bifoga denna reservation till årsmötesprotokollet trots att det är praxis.  Inte heller nämndes den i något av partiets medlemsutskick. De som inte var med på årsmötet skulle lugnt invaggas i tron att allt var som vanligt i partiet..

Men många medlemmar lämnade sedan Enhet. Från att som mest haft nästan 1200 medlemmar (vintern 2014-15) så hade Enhet 2016 endast ca 400 medlemmar.

Det är alltid tråkigt med konflikter, men det som skett i partiet är enligt oss tyvärr något mycket mer allvarligt än vanliga konflikter och persongräl. Och tyvärr har partiet inte visat minsta vilja att reda ut vad som skedde och rätta till de misstag som begick av tidigare styrelsen. Om detta beror på att flera av de som då satt i den styrelsen fortfarande sitter kvar i nuvarande styrelsen vet vi inte. Eller om det beror på konflikträdsla och att man helt enkelt inte vill röra i all den skit som ligger under mattan och istället bara försöka gå vidare. Sorgligt är det i alla fall.

Ett parti är inte seriöst om man inte försöker ta ansvar för det som skett i organisationen. Många allvarliga saker har skett i Enhet men det finns ingen önskan att utredda och rätta till de misstagen. Därför kommer vi tyvärr att känna oss tvungna att fortsätta informera och varna alla för detta oseriösa parti.

För den som vill läsa mer om vad som skedde inför splittringen av partiet kan läsa denna text som språkröret Krister skrev som svar på styrelsen anklagelser mot honom: här.

————————–

Vart går Enhet nu?

På partiets officiella kanaler syns ingen större skillnad på politiken än så länge, men flera av partiets företrädare, inte minst dess ordförande Jens Jerndal, kommunicerar många åsikter som vi upplever som väldigt främmande från den ideologi och tradition som tidigare fanns i Enhet.

På flera ställen skriver han t ex om “Rotschildfamiljen” som styr i det fördolda osv. Klassisk antisemitisk retorik där man försöker antyda att det är judar som styr i det fördolda.

HIV/AIDS är enligt honom en bluff som inte existerar och forskningen kring det liknar han med Nazismen och Joseph Goebbels.

På sin Facebooksida har han lagt ut ett stort antal bilder på kondensstrimmor efter flygplan som han påstår är gifter som medvetet sprids ut över befolkningen, så kallade “Chemtrails”. Några bevis för sina påståenden presenterar han inte, annat än hänvisningar till videos på YouTube.

Han menar också att klimatförändringarna på jorden inte är orsakade av människan utan helt naturliga fenomen. Han kallar den globala uppvärmningen för “den nya religionen”.

Några konkreta exempel från Jens Jerndal har vi samlat här.

Lars-Olof Landin är en annan person i Enhets styrelse som i en annan organisation han leder har lagt upp en del underliga texter. I organisationens digitala medlemsblad för augusti 2015 antyder han under rubriken ”DÄR DEN VERKLIGA MAKTEN FINNS” att familjen Rotschild skulle styra världen, och skriver att de bland annat äger Sveriges riksbank..! I själva verket är Sveriges riksbanken en myndighet som är helägd av svenska staten. Tyvärr påminner detta starkt om de klassiska antisemitiska konspirationsteorierna som florerar på nätet och som går ut på att några få judiska familjer styr världens banker och på så sätt styr alla stora världspolitiska händelserna i det fördolda..
Läs texten på sid. 10 och 11 här:
http://www.kreaprenor.se/…/2015%20Kreapren%C3%B6rNYTT%20aug…

Inför årsmötet 2015 skrevs även en motion om legalisering av narkotika:
”Vi yrkar på att Enhet ska verka för avkriminalisering av alla typer av drogintag och legalisering av alla idag illegala droger som beräknas ha samma eller lägre skaderisknivå som alkohol. I första hand cannabis som i detta också får samma medicinska status som i USA och många andra länder. Legalisering innebär även att en reglerad produktion blir laglig (Sverige är redan idag i princip självförsörjande på cannabis via illegala odlingar). Enhet bör även utvärdera möjligheten att i ett nästa steg verka för legalisering av bruk, reglerad produktion och försäljning (exempelvis på systembolaget) av alla typer av droger.”

Motionen skrevs under av flera medlemmar, 23 stycken. Däribland flera personer i styrelsen och partiets nya ordförande Jens Jerndal.
Årsmötet beslutade att utreda motionen vidare.
Är detta den väg Enhet tänker ta gällande droger?

En annan motion som lämnades in är den om ”Kroppslig autonomi” som inte bara vill legalisera narkotika utan även prostitution. Skriven av bland annat Enhets tidigare ordföranden Dominic Venter:

”Vi föreslår att Enhet ger individen rätten till sin egen fulla kroppsliga autonomi. I detta föreslår vi en linje där individen ges full äganderätt över sin egen kropp och att ingen, staten eller någon annan, kan bestämma över en individs kropp så länge denne är vid myndig ålder och vid sina sinnens fulla bruk (inte psykiskt sjuk eller drogpåverkad på ett sätt att hen fysiskt riskerar att skada sig själv eller andra, till exempel).
I detta innefattas rätten att äta, dricka, injicera och röka, eller på andra sätt inta, vad individen helst önskar. Rätten att ta sitt eget liv om detta önskas. Rätten att använda sin kropp på valfritt sätt inom marknadsekonomin mot betalning”.

Detta innebär en lagalisering av alla typer av narkotika och även prostitution. Styrelsen kunde inte enas om de skulle föreslå avslag på dessa motioner. Kanske inte så konstigt då flera av dem som skrivit motionerna eller skrivit under dem, satt i styrelsen.. Det beslutades att de skulle utredas vidare i partiet.

Är detta Enhets nya politik? En politik som inte ännu inte har lagts ut i partiets officiella texter men som finns under den vackra ytan. Utåt marknadsför sig Enhet framförallt med basinkomst. På så sätt vill man locka personer till rörelsen då basinkomst är en attraktiv reform som får ett allt större stöd bland människor.

————————-

Texten är senast uppdaterad 2017-01-05.

Denna text om Enhet kommer att fyllas på allt eftersom.

Var är partiet Enhet på väg nu?

Partiet Enhet var tidigare ett parti med en hel del gröna inslag såsom basinkomst, miljöfrågor, holistisk medicin och en bättre skola. Vart är Enhet på väg nu?
Partiets nya styrelseordförande och ansikte utåt, Jens Jerndal, sprider många konspirationsteorier omkring sig. På flera ställen skriver han t ex om “Rotschildfamiljen” som styr i det fördolda osv. Klassisk antisemitisk retorik. HIV/AIDS är enligt honom en bluff som inte existerar och forskningen kring det liknar han med Nazismen och Joseph Goebbels.. På sin Facebooksida har han lagt ut ett stort antal bilder på kondensstrimmor efter flygplan som han påstår är gifter som medvetet sprids ut över befolkningen, så kallade “Chemtrails”. Några bevis för sina påståenden presenterar han inte, annat än hänvisningar till videos på YouTube.

Fortsätt läsa ”Var är partiet Enhet på väg nu?”

Reservation på Enhets årsmötet 2015

Denna reservation lämnades in av medlemmar under årsmötet 2015. Därefter valde fler medlemmar att skriva under den. Exakt hur många vet vi inte, utöver de namn som står med i denna text.
Styrelsen valde att inte bifoga denna reservation till årsmötesprotokollet såsom brukligt är i alla sammanhang. Reservationer på årsmötet ska alltid biläggas till protokollet! Hur ska medlemmar annars få veta vad som sker i ett parti?
——–
”Reservation mot beslutet att bevilja Enhets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014
Under verksamhetsåret har styrelsen tagit en rad beslut som vi ifrågasätter nedan.

Fortsätt läsa ”Reservation på Enhets årsmötet 2015”

Begränsad revisionsberättelse, extra årsmöte för Enhet 2015-02-14

”Styrelsen har begärt att det extra årsmötet endast ska behandla frågan om huruvida uteslutningen av Krister XXX har skett stadgeenligt eller ej. Därför kommer vi revisorer i denna begränsade revisionsberättelse endast att redogöra för våra slutsatser i denna fråga. Övrig granskning av styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret kommer att redovisas på det ordinarie årsmötet i april.

Fortsätt läsa ”Begränsad revisionsberättelse, extra årsmöte för Enhet 2015-02-14”

Brev till styrelsen angående pressmeddelandet om Pernilla Hagberg

“Hej.
Gårdagens pressmeddelande oroar oss.
Visst ska Pernilla Hagberg få vara med i Enhet som medlem, men att 6 dagar innan valet göra ett pressmeddelande som går ut till all media om att hon nu kandiderar till Kommunfullmäktige i Vingåker för Enhet känns inte bra med tanke på hennes starka koppling till konspirationsteorier. Hon har mer eller mindre blivit tvingad att lämna Mp på grund av sin tro på dessa teorier. Många personer ställer nu upp för Enhet i kommunval och det lyfts inte fram i speciella pressmeddelanden. Att lyfta fram henne nu uppfattas onekligen av många som ett ställningstagande för konspirationsteorier.

Fortsätt läsa ”Brev till styrelsen angående pressmeddelandet om Pernilla Hagberg”

Brev till styrelsen från Tonny M.

Sammanfattning av innebörden i den sakliga framställningen
Kanske läge för en sammanfattning. Revisorerna, som är medlemmarnas ombud att granska styrelsen arbete, har redan underkänt uteslutningen utifrån stadgarna, utan att ta ställning i sak.
Här är sakinnehållet. Alltså de skäl som styrelsen uppger (jag skriver uppger här då det finns saker som tyder på något annat) är orsaken till att de uteslutit Krister xxx som medlem för att de ville få bort honom som språkrör.

Fortsätt läsa ”Brev till styrelsen från Tonny M.”

Motion om ogiltigförklarande av Extrainsatt årsmöte 14 februari 2015

Motion till Enhets Årsmöte den 18-19 april 2015
Motion om ogiltigförklarande av Extrainsatt årsmöte 14 februari 2015 samt huruvida stadgar måste följas eller ej
Bakgrund:
Under mötets gång belystes många olika punkter i stadgarna, men dessa blev inte tagna på allvar utav ordförande. Därvid beslöt vissa av oss medlemmar att granska ärendet om huruvida det extrainsatta årsmöte som hölls den 14 februari 2015 faktiskt kan anses vara giltigt eller ej. Nedan finns en rad olika punkter och frågeställningar som påvisar vad som inte överensstämmer med våra visioner och stadgar under mötet. I slutet av dokumentet finns även påskrifter av personer som stödjer och hjälpt till att sammanställa detta dokument. Motionen är kopplad till/berör Enhets Visioner
– Vad och vilka visioner kan man strunta i på ett extrainsatt enhetsmöte?
– Är det okej att strunta i någotdera?

Fortsätt läsa ”Motion om ogiltigförklarande av Extrainsatt årsmöte 14 februari 2015”

En jämförelse mellan uteslutningsparagrafen i två föreningars stadgar

För att våra relationer ska fungera väl behöver vi vara uppmärksamma på hur vi kommunicerar med varandra. Vi kan träna oss i att med ett äkta engagemang lyssna på vad andra har att säga, att ge andra verkligt utrymme i vårt medvetande istället för att planera hur vi ska svara innan ordet är vårt. Vi strävar efter att vårt språk ska vara så fritt som möjligt från värderingar och bedömningar. Vi uttrycker hellre vad vi menar och vad vi vill än hur andra är eller inte är, respektive gör eller inte gör. Genom att på detta sätt lyssna på andra, och svara utifrån oss själva och våra behov, kan vi undvika destruktiv debatt och argumentation. Vi använder ordet ”jag” istället för ”man” och vågar ta ansvar för det vi tycker och tänker, så att vi tar upp eventuella problem med den det berör. Vi är ärliga, på ett varsamt sätt, och våra tankar, ord och handlingar stämmer överens. Ibland kan det vara bättre att avstå från att säga något och vi bör alltid visa respekt för andras behov av tystnad.” (ur Enhets visioner)

Fortsätt läsa ”En jämförelse mellan uteslutningsparagrafen i två föreningars stadgar”

Sammanställning av Kristers svar på styrelsens anklagelser

Denna text är skriven av W. Jakobsson, som tidigare var medlem i Enhet. Han ringde och intervjuade det uteslutna språkröret Krister för att få en annan bild än den som styrelsen gav, och skrev sedan detta dokument där han tar upp styrelsen anklagelser och Kristers svar. Det lades ut på partiets interna medlemsforum för alla medlemmar att läsa.
“Första händelsen:
Sofia Dagen
Anklagelser:
1, Personen i fråga reserverar sig mot beslutet om riksdagsinträde som målsättning.
2, Personen i fråga har uttalat sig tveksam till riksdagsinträde som målsättning.

Fortsätt läsa ”Sammanställning av Kristers svar på styrelsens anklagelser”

Öppet brev till styrelsen

Good Luck Jonathan vill inte erkänna att han förlorat kontrollen över stora delar av landet för då riskerar han att förlora valet” (SvT-rapport 15 01 15)
”vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande”.
”Det som ofta ligger bakom missförstånd och besvikelser är våra förväntningar på andra människor. Därför bör vi vara uppmärksamma på vilka förväntningar vi kan tänkas bära på. Förväntningar innebär att vi försöker överföra vår egen tankevärld på någon som med största sannolikhet har en helt annan tankevärld. Om vi kan släppa våra förväntningar och krav på andra människor – eller ett speciellt resultat – kommer vi att må bättre och andra kan få förbli fria att vara sig själva.” (Ur Enhets visioner).

Fortsätt läsa ”Öppet brev till styrelsen”