Brev till styrelsen från Tonny M.

Sammanfattning av innebörden i den sakliga framställningen
Kanske läge för en sammanfattning. Revisorerna, som är medlemmarnas ombud att granska styrelsen arbete, har redan underkänt uteslutningen utifrån stadgarna, utan att ta ställning i sak.
Här är sakinnehållet. Alltså de skäl som styrelsen uppger (jag skriver uppger här då det finns saker som tyder på något annat) är orsaken till att de uteslutit Krister xxx som medlem för att de ville få bort honom som språkrör.

Krister xxx har sedan ett år tillbaka och i flera avseenden agerat på sätt som har misskrediterat och därmed skadat Enhet. Styrelsen har vid flera tillfällen under året gjort Krister uppmärksam på beteenden som styrelsen anser avviker från Enhets värdegrund och vision. Styrelsen har vid upprepade tillfällen bett Krister att i sin egenskap av förtroendevald sluta använda klandervärda metoder i egna syften. Möten i syfte att lyfta detta med Krister har hållits med ledamöter från både den gamla och nya styrelsen. Under december utsågs två styrelserepresentanter för att till Krister framföra allvaret gällande bristerna i hans beteenden och handlingar samt om möjligt finna en väg framåt. Då Krister trots detta har fortsatt att agera klandervärt och dessutom avvisat styrelsens förslag till överenskommelser, har styrelsen sist och slutligen och efter moget övervägande valt att använda denna högst oönskade och ovanliga åtgärd.”
Inget av detta finns protokollfört, trots att nästa punkt säger just det. Som grund för beslutet finns en omfattande dokumentation och alla beslut är protokollförda. Eller är det så att alla protokoll man ber om inte lämnas ut? Jag återkommer till det i min nästa inlaga, Granskning av protokoll.
Det mest avvikande från Enhets värdegrund, som styrelsen anser att Krister har gjort sig skyldig till, är hur han på olika sätt har agerat för att få bort oliktänkande från diskussioner eller som representanter för Enhet. Krister har i många fall visat oförmåga att acceptera mångfald och demokratiska processer genom att bl.a. vilseleda och utnyttja sin förtroendeställning på ett sätt som inte hör hemma i en demokratisk organisation.”
Här ges ett exempel för att visa på en mejlkommunicering hur Krister ”manipulerat” en fd medlem att dra tillbaka sina motioner till det extra årsmötet. I manipuleringen ligger också att Krister utger sig för att vara ordförande för kommande möte. Något han är föreslagen att vara, har tackat ja till, men ej beslutats. Ett beslut som alltid tas på mötet.
3 okt 2014 kl. 08:38 skrev Krister XXX:
“Hej. Vi förbereder nu det extra årsmötet för Enhet som blir av till helgen och jag sitter som ordförande för mötet och mötet ska behandla alla de ca 20 motioner som inte hann behandlas på förra årsmötet i mars. Jag skulle vilja veta om du vill att din motion om Chemtrails ska tas upp eller inte. Du har ju lämnat Enhet så vi vet inte om det fortfarande är aktuellt att ta upp din motion. Tacksam för svar redan idag! Önskar dig allt gott. Vänliga hälsningar, Krister xxx Språkrör enhet.se”
Den fredag, 3 oktober 2014 8:55 skrev Raphael xxx:
“Hej Det brukar väl vara så att motioner som ska behandlas ska vara från medlemmar av partiet? Jag är inte medlem längre, jag förnyade inte mitt medlemsskap när det gick ut, så det borde innebära att mina motioner inte kan behandlas? Jag är inte helt säker, därför jag frågar. Jag vill att det ska gå rätt till enligt det regelverk som finns. Med vänlig hälsning Raphael xxx”
3 okt 2014 kl. 09:17 skrev Krister xxx:
“Det finns vissa som menar att alla motioner som har lämnats in av en medlem ska behandlas, för så är det tydligen i kommunfullmäktige, även om en ledamot sedan avgår från kf. Vissa menar att motionen inte ska tas upp pga att du inte är medlem längre. Vi har därför sagt att du får själv avgöra hur du vill ha det. Vänliga hälsningar, Krister xxx”
Den fredag, 3 oktober 2014 9:29 skrev Raphael xxx:
“Jag förstår, ni har alltså ingen färdig policy om det. Då ska jag fundera och ber att få återkomma senare under dagen. Med vänlig hälsning Raphael xxx”
3 okt 2014 kl. 09:33 skrev Krister xxx:
Tack! Vänliga hälsningar, Krister xxx”
Den fredag, 3 oktober 2014 19:56 skrev Raphael xxx:
“Ok, då har jag funderat. Jag känner att eftersom det finns ett krav på att motionerna kommer från medlemmar när de lämnas in – vi diskuterade det i våras angående en motion från en som inte var medlem – så är det rimligt att samma gäller även för redan inlämnade motioner, och utifrån det känns det bäst att min motion inte behandlas eftersom jag inte är medlem längre. Med vänlig hälsning Raphael xxx”
3 okt 2014 kl. 20:00 skrev Krister xxx:
“ok. Glömde skriva att styrelsen vill ha det skriftligt. Dvs att du bara kort skriver ett mail att du drar tillbaka din motion. Du kan skriva till: styrelsen@enhet.se Nu genast helst. tack. Vänliga hälsningar, Krister xxx”
“Hej! Då jag inte är medlem längre så drar jag tillbaka mina obehandlade motioner från mötet, se nedan för mer information. Med vänlig hälsning Raphael xxx”
Vari ligger Kristers manipulation? Jag ser ingen. Tvärtom.
Fler exempel på hur Krister bryter Enhets värdegrund:
“· Krister rekommenderar att Enhets medlemmar ska lämna Internetsidan vaken.se, då den är ‘förknippad’ med åsikter som Krister inte vill ha i Enhet.
· Krister kräver av styrelsen att Pernilla Hagberg inte ska representera Enhet på grund av hennes åsikter i frågan om chemtrails.
· Krister kräver av styrelsen att Jens Jerndal inte ska representera Enhet på grund av hans åsikter i frågan om chemtrails och andra av Krister kallade konspirationsteorier.”
En rekommendation är väl aldrig något problem. Vi rekommenderar alltid andra att följa eller ta avstånd utifrån våra åsikter. Att kräva kan vara mer problematiskt. Det skulle varit intressant om styrelsen varit tydligare här på vad sätt Krister krävt. På det här sättet blir det mest bara ett värdeladdat ord.
Sen kan man ju fråga sig hur lämpligt det skulle vara att ha Pernilla Hagberg som representant för partiet eller en konspirationsteoretiker som Jens Jerndal? Något man måste få ha åsikt om.
Och Vaken står väl inte direkt för Enhets värdegrund, i synnerhet inte om man tittar på dess historia.
Krister tar ensam som adminstratör av Facebookgruppen beslut om att utesluta en medlem på grund av åsiktsskiljaktigheter. Normalt ska uteslutningsärenden behandlas av minst två administratörer. Krister kallar det ett ”misstag”, men fortsätter att i admin- gruppen använda åsikter som grund för att vilja censurera inlägg”
Krister utesluter en som inte är medlem från forumet och han släpps in igen när han har betalt medlemsavgiften, eller med medlemmens egna ord ”Jag var betalande medlem men hade missat att förlänga medlemskapet vilket jag gjorde så fort det uppdagades.” ”När jag hade betalat in och kontaktat övriga admins för att lösa problemet med att han uteslöt mig för att hindra mina åsikter att spridas så blev jag insläppt igen, ja.” Det kan säkert kritiseras, men i jämförelse med den uteslutning styrelsen gjort av Krister känns det bagatellartad. Och vi vet inte vad för ”åsikter” som spreds på forumet som gjorde att admin Krister reagerade. Det finns en orsak till att admins kan stänga av folk från internetforum. Slutligen har Krister begått personangrepp på flera styrelseledamöter och anklagar dem för att vara känslostyrda, extremliberaler, klimatförnekare och konspirationsteoretiker., Ja det är värdeladdade epitet, men ryckta ur sitt sammanhang säger de oss ingenting. En poäng i sammanhanget är att Jens Jerndal gått in i debatten den 21 januari och anklagar ”några omogna debattörer på FB” för att (försöka?) ”halshugga eller giftmörda Enhet”.
“Beslutet är baserat på Kristers faktiska beteenden och handlingar, och har ingenting med en personlig konflikt eller skillnader i åsikter att göra.”
I princip handlar det alltså om tre fall där Krister inte vill att Enhet ska förknippas/representeras av Chemtrails Vaken.se och konspirationsteoretikern Jens Jerndal. Han har låtit en fd medlem ta tillbaka motion om chemtrails, han har avstängt en ickebetalande medlem från medlemsforum och låtit honom komma tillbaka och han har använt de värdeladdade orden känslostyrda, extremliberaler, klimatförnekare och konspirationsteoretiker. Håller det verkligen för en uteslutning.
Att det är åsiktsskillnader framstår tydligt redan här, för eller emot chemtrailsfrågan och andra konspirationsteorier. (Obs att jag inte lägger något värde i sant eller falskt när jag talar om konspirationsteorier). I forumet har även framkommit att frågan om liberalisering av hasch har haft betydelse där styrelseledamöter är för och Krister emot. Att det finns personkonflikt har kommit fram flera gånger i forumet, främst från Jonas xxx som kände sig sviken när Krister hoppade av under valrörelsen. Men att man inte orkar eller tappat tron kan väl aldrig ens ingå som skäl för en uteslutning.
Tonny Molander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

18 − tre =