Styrelsens färdigskrivna brev som påstods komma från Krister

Nedanstående brev författades av Enhets styrelse i dec. 2014, och de hotade honom med uteslutning om han inte skrev under det…
Alla personer som har förtroendeuppdrag (t ex styrelse, språkrör, valberedning och revisorer) är valda av partiets medlemmar på årsmötet. Att på detta sätt försöka avsätta ett valt språkrör är ingenting annat än en kupp mot partiet och dess medlemmar.
“Hej.
På grund av styrelsens beslut att utifrån Enhets värdegrund bygga en decentraliserad organisation, en så kallad kaordisk organisation, kommer jag av naturliga skäl att frånträda mitt förtroendeuppdrag som Språkrör.

Fortsätt läsa ”Styrelsens färdigskrivna brev som påstods komma från Krister”

Styrelsen censurerar brev från avhoppade språkröret Agneta

Enhets dåvarande styrelseordförande Sara XXX redigerade/censurerade i det avhoppade språkröret text i Enhets Månadsmail (oktober 2014). Styrelsen hade skrivit en text som visades för Agneta och hon framförde synpunkter på de formuleringar i texten som skulle komma från henne. Texten som Agneta hade redigerat och godkänt var:

Fortsätt läsa ”Styrelsen censurerar brev från avhoppade språkröret Agneta”

Kristers svar på styrelsens anklagelser

Innehåll
1. Inledning
2. Sammanfattning
3. Diverse anklagelser i styrelsens text
4. Vaken.se
5. Paus och konfliktmöten
6. Pernilla Hagberg
7. Klimatförnekeri etc.
8. Extra årsmöte 2014
9. Kreaprenörer
10. Utesluter medlem pga åsikter
11. Riksdagsledamöters arvoden
1. Inledning
Hej medlemmar i Enhet
Detta är en text med svar på de anklagelser som styrelsen har riktat mot mig och som ligger till grund för uteslutningen. Tack för att du vill läsa och sätta dig in i mitt perspektiv och inte bara styrelsens. Styrelsen har skicka anklagelser i mejl till medlemmarna (och andra personer) utan att jag har fått möjlighet att skicka med en text där jag tillåts försvara mig och ger min bild av händelserna.
Det är alltid viktigt att alla sidor i en konflikt får komma till tals så att alla medlemmar har möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. När medlemmarna skulle rösta om styrelsens ansvarsfrihet gällande uteslutningen av mig på det extra årsmötet (febr. 2015) så hade de inte fått del av min version. Är detta i enlighet med Enhets etik och värdegrund?

Fortsätt läsa ”Kristers svar på styrelsens anklagelser”