Var är partiet Enhet på väg nu?

Partiet Enhet var tidigare ett parti med en hel del gröna inslag såsom basinkomst, miljöfrågor, holistisk medicin och en bättre skola. Vart är Enhet på väg nu?
Partiets nya styrelseordförande och ansikte utåt, Jens Jerndal, sprider många konspirationsteorier omkring sig. På flera ställen skriver han t ex om “Rotschildfamiljen” som styr i det fördolda osv. Klassisk antisemitisk retorik. HIV/AIDS är enligt honom en bluff som inte existerar och forskningen kring det liknar han med Nazismen och Joseph Goebbels.. På sin Facebooksida har han lagt ut ett stort antal bilder på kondensstrimmor efter flygplan som han påstår är gifter som medvetet sprids ut över befolkningen, så kallade “Chemtrails”. Några bevis för sina påståenden presenterar han inte, annat än hänvisningar till videos på YouTube.

Han menar också att klimatförändringarna på jorden inte är orsakade av människan utan helt naturliga fenomen. Han kallar klimat global uppvärmning för “den nya religionen”.
På nätet kan man läsa många av hans artiklar och man blir ganska förvånad. Här är några exempel.
Här skriver Jens om en ”ofattbart satanisk plan som det globala maktcentrat bakom USAs federala regering i hemlighet håller på att förverkliga sedan decennier.” (vår kursivering av texten):

“Hej kära vänner, Idag skriver jag i ett ENORMT viktigt ärende, så viktigt att det handlar om själva mänsklighetens överlevnad på en livsbejakande planet. Det kan låta som hysterisk eller paranoid konspirationsteori, men de som känner mig, vet mycket väl att jag är den siste att falla för den slags fantasier eller skräckpropaganda. Nej, detta handlar om grundligt utforskade fakta, hur otroliga de än kan förefalla oss aningslösa svenskar, och de kommer nu i dagen från många olika samstämmiga källor och perspektiv samtidigt.

Det rör sig om en ofattbart satanisk plan som det globala maktcentrat bakom USAs federala regering i hemlighet håller på att förverkliga sedan decennier. Dess nästa mål, redan mycket nära förverkligande, är att kontrollera ALL LIVSMEDELSPRODUKTION och ALLT JORDBRUK i hela världen genom några få företag med patent och monopol på både utsäde kombinerat med s.k. Terminator-teknologi, och köttproduktion i enorma djurfabriker. De har redan sedan länge de facto monopol och kontroll av ENERGIPRODUKTIONEN, liksom av KEMIKALIE- OCH LÄKEMEDELSTILLVERKNINGEN. För att nu inte nämna VAPENPRODUKTIONEN med KÄRNVAPEN AV MÅNGA OLIKA SLAG OCH MAGNITUDER.
Men det kusligaste av allt är att det inte bara handlar om kontroll för att tjäna pengar, utan för att reducera jordens befolkning och experimentera fram bättre genetiskt material även i oss människor i bästa nazi-tradition. Det hela grundar sig i dels ett patologiskt maktbehov, dels i skräck för att överbefolkning skall leda till okontrollerbara hungerkravaller, som skulle äventyra de makthavandes egendom och livsstil. Denna skräck är absolut obefogad, då med utnyttjande av den teknologi vi redan har och ett bättre distributionssystem, jorden kan försörja långt fler människor än som nu lever på den. Med bara en bråkdel av de svindlande summor USA spenderar årligen på krig och vapenteknologier av alla slag, inklusive biologiska ”vapen”, kunde mänsklighetens samtliga problem lösas på tio eller högst tjugo år. För övrigt visar erfarenheten att med bättre levnadstandard och utbildning, nativiteten sjunker automatiskt. Spanien är ett utmärkt exempel på det. På bara en generation har nativiteten i Spanien – ett av jordens mest katolska länder – gått ner från barnkullar på ofta mellan tio och tjugo, till världens lägsta nativitet, där man nu är beroende av invandring för att upprätthålla normal verksamhet.
I den slutliga planen ingår att tvinga alla människor att bära ett inplanterat ”chip” med all personlig information plus finansiell information, som tjänar som kreditkort. Samtidigt avskaffas alla pengar, och detta gör att alla människor blir till 100% kontrollerbara från maktcentrat. Lyder de inte, så kan deras tillgodohavande frysas, och man har total kontroll över alla deras rörelser, då dessa chips står i förbindelse med centrala datacentraler. Ja, jag vet, det låter som science fiction, typ Orwells 1984, men detta är dagsens sanning, och vi måste med all makt och alla medel omintetgöra denna plan.
Planen på total global kontroll och ”sanering” av befolkningen, liksom finansieringen av all den beställningsvetenskap som ligger bakom, har sitt ursprung i ett flertal privata stiftelser i USA, med sin absoluta tyngdpunkt i Rockefeller Foundation. De bygger även på ett nära samarbete med det världsomfattande privata banksystemet, där också Rockefellers och Rothschilds banker står i centrum. Det är förmodligen inte många som är på det klara med att centralbankerna i både USA (Federal Reserve) och Storbritannien (Bank of England) är privatägda och inte statlig egendom. Det Rockefellerska imperiet byggdes ju ursprungligen på olja, och det har med sin ekonomiska och politiska makt lyckats förhindra att alternativ energiteknologi, som existerar sedan åtminstone hundra år, har kunnat tas i bruk i större omfattning.”
“Jag vet, att många helt enkelt ”stänger av”, när det blir tal om ”flygande tefat”, UFOs och Extraterrestrials, men jag har mycket goda skäl att acceptera dessa företeelser som verkliga, och helt vänligt inställda till jorden och människorna. Jag känner personligen astronauten Edgar Mitchell, som har försäkrat mig att han själv sett ovederläggliga bevis för att vi besöks av rymdfarkoster från andra planetsystem, och det är dokumenterat att hundratusentals människor under årens lopp bevittnat sådana farkoster. Alla bevis som har med detta att göra har hemlighållits, tillsammans med rymdfartygsteknologier, av de strikt begränsade element inom det amerikanska försvaret och CIA, som haft om hand dessa kontakter och dessa teknologier.
Vad som är viktigt för oss att veta, är att det ingår i den plan jag diskuterat, att skrämma befolkningen med falska historier om illvilliga och farlig rymdfarkoster, för att få stöd för det vansinniga projekt som kallas Star Wars, och som består i att fylla rymden med kärnvapen och beväpnade satelliter, varifrån ytterligare och mer fullständig kontroll kan utövas över vilket område som helst av jordklotet.“
“Om Ni inte kan göra något annat, så sprid åtminstone detta så vitt och brett som möjligt. Jag försäkrar att detta är till 100% faktisk och tillförlitlig information, hur osannolikt eller direkt sinnessjukt det än kan låta.
Med hjärtliga hälsningar Jens Jerndal”
—–
Om HIV/AIDS:
”AIDS är ett annat och ännu värre exempel på det diaboliska medicinsk-politiska tyranniet. Det är inte alls särskilt svårt att bota AIDS, och det orsakas inte av ett påhittat, aldrig isolerat retrovirus, utan av narkotika, läkemedel, parasiter, depression och undernäring. Det är inte smittsamt och har ingenting att göra med sexuella förbindelser. HIV-testet är ett grymt och extremt lönsamt bedrägeri, och ett som dödar. Ett positivt testresultat säger absolut ingenting om en patients hälsa, och ännu mindre om framtida sjukdom, men då det blivit auktoritativt proklamerat som bevis på omedelbart förestående och obotlig AIDS som oundvikligt leder till döden, har det direkt och indirekt orsakat – och fortsätter att orsaka – hundratusentals helt onödiga mänskliga tragedier och plågsamma dödsfall.”
“Det är ett faktum att det så kallade HIV fram till idag aldrig isolerats hos en enda patient, och det har aldrig bevisats existera, mycket mindre ge upphov till någon sjukdom. Jag vet att detta låter absurt och ”omöjligt” i skenet av den obevekliga massmediakampanjen och etablissemangets envist vidmakthållna doktrin. Ändå är det sanningen, och vem som helst som är beredd att göra sig besväret att undersöka detta på egen hand måste komma till samma slutsats.”
—–
Här jämför Jerndal dagens HIV/AIDS-forskning med Nazismen och Joseph Goebbels:
”Seeing how the world has been sold the unproven HIV-causes-AIDS dogma, and especially the fatal drug regime that goes with it, I cannot help thinking of Nazi Germany´s crushingly efficient propaganda machine with its use of mass psychosis, brilliantly masterminded by a certain Mr. Goebbels. History does repeat itself, only in new forms and with new labels.”
—–
Om Barack Obama:
”Enligt en källa som brukar vara trovärdig skall hela Barack Obamas familj ha varit CIA-agenter, även morföräldrarna och hans indonesiske styvfar, och hans biologiske fars studier i Hawaii finansierades av CIA i ett program som avsåg att säkerställa att de nya självständiga länderna i Afrika fick ledare som var vänligt inställda till USA.” http://newsvoice.se/2015/12/23/konspirationsteorier-och-realpolitik-jens-jerndal-reder-ut/
—–
Klimatfrågan
Ur ett mejl till Enhets styrelse, där Jens svarar på ett mejl från språkröret Krister xxx:
”Jag hör att Du är en ivrig anhängare av klimatkrisen. Men även om toppstyrda media inte lämnat utrymme åt dem av politiska skäl, så är det ett faktum att detta är ett högst kontroversiellt ämne. Det finns ett stort antal bland de högst kvalificerade, kunniga och erfarna vetenskapsmännen inom området som har en motsatt uppfattning, både när det gäller om vi verkligen är på väg in i global värmebölja, och om mänsklig aktivitet har någon märkbar effekt på klimatet. Eftersom vi anser att kontroversiella ämnen bör undvikas så långt möjligt för att inte splittra partiet i valrörelsen, har vi valt att inte ta upp detta ämne på det sätt som Du förordar. Vad alla kan vara överens om, och vad jag anser att vi bör framhålla med största möjliga styrka, är nödvändigheten att sluta använda fossila bränslen och skadliga kemikalier bl.a., men då mer för mänsklighetens och planetens hälsa än för att de skapar ”global warming”. Personligen anser jag att den enorma propaganda som skapats kring ”global warming” och CO2 som problemet, syftar till att dels skylla problemen på de individuella människorna som görs till syndabockar, och använda det som skäl till att införa olika långtgående restriktioner i vår frihet, dels att dra uppmärksamheten bort från de verkliga syndarna, nämligen de som förstör atmosfären genom att bränna olja och kol, och på många andra icke redovisade sätt.”
—–
Om krisen i Ukraina:
”Att Ryssland nu av väst framställs som aggressivt är en grov förvanskning av det verkliga händelseförloppet. Rysslands agerande är helt enkelt en naturlig och självklar reaktion i rent självförsvar.”
”När USA direkt iscensätter och finansierar en statskupp mot den demokratiskt valda regeringen i Ukraina och sätter in en fasciststödd marionettregering som är uttalat fientlig mot Ryssland och kan väntas bli NATO-medlem, så vore det väl ytterst märkligt om Ryssland inte skulle känna sig allvarligt hotat och reagera i självförsvar.”
—–
Jens om chemtrails:
Ur ett brev till Enhets styrelse 2013-08-27:
“Chemtrails förgiftar t.ex. vår bördigaste matjord i Skåne och inverkar på både ekonomin och befolkningens hälsa. De minskar också den solenergi som vi behöver för både jordbruket och solenergin. Det måste ju vara regeringens och de folkvaldas plikt och ansvar att försvara landet och folket mot angrepp och skadegörelse av vad slag det vara månde.”
“I det här fallet rör det sig om främmande flygplan som behöver tillstånd för att överflyga svenskt territorium, och de övar skadegörelse på vår hälsa, vår gemensamma egendom och våra utkomstmöjligheter här i vårt eget land utan vårt medgivande eller ens vetskap. Detta är faktiskt ett synnerligen allvarligt problem inte bara för oss personligen utan än mer för våra barn och efterkommande.“
“I själva verket är det ett problem för hela planeten och hela mänskligheten. Jag trodde att ENHET vill värna om miljö, hälsa, ren energi, och barnens bästa. Chemtrails är en miljöförstöring som är oändligt mycket farligare än aldrig så mycket fossila bränsleavgaser, som det görs så mycket väsen av, och med all rätt. Men detta är i en helt annan kategori av grundläggande och långsiktig skadegörelse av planetens själva livsbetingelser. I den situationen anser jag att det är VARJE förnuftig människas plikt som inser vad det handlar om, att göra allt som står i hennes makt för att försvara sig och sina efterkommande mot skadegörelsen.”
“ENHET har deltagit i kampanjen mot GMO, som är ett av de största hoten mot mänsklighetens framtid. Kärnkraften är ett annat sådant lika stort hot, som ENHET också vill avskaffa. Chemtrails och hela geoengineeringsprogrammet det ingår i, är lika farligt för oss alla och för hela mänskligheten, och jag anser att det måste vara vår moraliska skyldighet att göra allt vi kan – hur lite det än må vara – för att sätta stopp på denna förstörelse av klimat, växtlighet, hälsa och ekonomi. I det här fallet kan vi inte motarbeta faran genom att satsa på organiskt jordbruk, eller på rena energier som direkt saboteras av denna förgiftning och klimatmanipulation. Här finns inga alternativ. Här gäller det bara att få stopp på det så snabbt som möjligt.”
Ur ett annat långt brev till Enhets styrelse 2013-08-30:
“Jag har i flera år hört och läst om chemtrails – de har funnits i flera decennier! – men först efter att på senare tid ha sett många olika, synnerligen övertygande videos av föredrag av forskare som under åratal har observerat, fotograferat och gjort vetenskapliga kemiska analyser av utfallet, har jag själv tagit ställning och blivit 100%igt övertygad om att de är en realitet, och en för hela mänskligheten mycket farlig realitet, som ingår som en logisk och integrerad del i det officiellt dokumenterade programmet för global väderkontroll bakom vilket döljer sig det betydligt mer ambitiösa programmet för s.k. geoengineering, även om media och offentligt anställda instruerats att inte kommentera detta program. Och de ansvariga har tydligen goda skäl för att söka hålla det hemligt.”
“Argumentet att det inte rör oss utan bara gäller USA, gäller inte. För det första har många rapporterat att det sprutas chemtrails över så gott som hela planeten och även över Sverige, och vårt luftterritorium är något vi som nation bör ha kontroll över.”
“Men ENHETs representanter brukar ju också framhålla vikten av intuition, och jag anser mig ha en hög grad av intuition när det gäller att ”känna” om information är sann eller ej. Kanske det beror på att jag har ovanligt stor erfarenhet på många områden och hela livet granskat och prövat information av många slag, vilket tillsammans med en stor nypa vanligt sunt förnuft (ja, faktiskt!) gett mig en känsla för vad som är verkligt och inte. Vilket naturligtvis inte betyder att jag är ofelbar och alltid har rätt. Men det har faktiskt varit så, att jag i de flesta fall ”känt” rätt och till slut ”fått” rätt, även där allmänna uppfattningen varit emot mig.
Jag brukar vara den förste att påpeka om något är osäkert eller endast ett uttryck för ogrundade personliga åsikter. I fallet chemtrails anser jag att det inte längre är fråga om obevisade rykten, utan om klara fakta. För den som verkligen vill veta, finns det idag många övertygande videos på YouTube att tillgå.”
“Med mitt ovanligt övergripande perspektiv har jag kunnat ”connect the dots” och se helhetsbilden på ett sätt som få haft möjlighet till. Vad som framkommit är inte någon personlig tolkning från min sida. Det överensstämmer med talrika officiella dokument, bland dem många från USAs regering, som antingen blivit ”deklassificerade” eller ”läckts” av s.k. whistle blowers, och direkt från sådana personer som haft mest inflytande och insyn i politiken.”
“Vad vi talar om här är en global politik som planerats och målmedvetet genomförs av en bestämd grupp av materialistiska psykopater som försöker spela Gud. När jag kallar dem psykopater är det inte något skällsord, utan det är en benämning som är väl grundad i deras alltför väl dokumenterade handlingsmönster med ett perverst agenda grundat på deras egen rädsla, girighet och därav sammanhängande kontrollbehov, som nu hotar hela mänsklighetens både liv och välfärd. Och vi svenskar är inte undantagna. Sverige är inte längre än isolerad lugn ankdamm, oberörd av stormarna över oceanen.
Min uppfattning, grundad på observationer och erfarenhet, är att vi aldrig med meditation eller genom att ha frid i våra egna hjärtan, kan påverka dessa själviska och ondskefulla personer som faktiskt lyckats ta kontroll över världens både ekonomi och politik, utan att majoriteten av folket blivit medvetet om det och reagerat. Ja, Du kan fortsätta tro att detta är en ”konspirationsteori”, men jag försäkrar Dig att så är inte fallet.”
“Det är givetvis inte amerikanska folket som står bakom dessa bestialiska brott mot mänskligheten, utan bara en galen – ja det finns inget snällare eller politiskt korrektare ord för att beskriva detta – klick som lyckats ta makten genom pengar, korruption och hot, medan folket invaggats i en hypnotisk sömn av massmedia. Tyvärr är detta rena fakta, som vem som helst kan konstatera även direkt genom massmedia, även om detta oförsvarbara agerande motiveras med av förövarna själva påhittade eller iscensatta s.k. terroristdåd”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fyra × 2 =